به یاد آرزو هایم ...

دکتر علی شریعتی میگه : 

وقتی نمیتونی فریاد بزنی ناله نکن ...

قرن ها نالیدن به کجا انجامید؟! 

تو محکومی به زندگی کردن تا شاهد مرگ


آرزوهای خودت باشی...........


برای تمام آرزوهایی که می میرند...

سکوتی  می کنم...


سنگین تر از فریاد...!

/ 7 نظر / 22 بازدید
sara

ممنون

عاشق کوهستان

سلام دوست گرامی[گل] سکوتم از رضایت نیست دلم اهل شکایت نیست هزار شاکی خودش داره خودش گیره ، گرفتاره ...

saeed king

خ قشنگ بود مرسسسی

شک های شبانه

برای تمام آرزوهایی که می میرند......................... سکوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت