. . . !

بعضی وقت ها چیزی مینویسی فقط برای یک نفر ، 

 

امـــــــــــــــــا . . . 

 

دلت میگیرد وقتی یادت می افتد که هر کسی ممکن است بخواند 

 

جز آن یـــــــــــــــــک نفـــــــــــــــــر  . . .

 

 

روز پزشک رو به پدر عزیزم و به تمام پزشک ها تبریک میگم 

 

راست راستی کارتون خیلی درسته ...! چشمک

 

زنده باشید

/ 1 نظر / 25 بازدید